top of page

BİLDİRİ GÖNDERİMİ

Bildiri Hazırlama Kuralları

 • Bildiriler, özet metin şeklinde kabul edilecektir. Bildirileriniz online sistem üzerinden kabul edilecek olup e-mail veya farklı şekilde paylaşılan bildiriler kabul edilmeyecektir. Online bildiri sistemine yapmış olduğunuz giriş işlemleri sonrasında gerekli adımları izleyerek bildirinizi bilim kuruluna gönderebilirsiniz.

 • Oluşturmuş olduğunuz kullanıcı adı ve şifreniz ile bildirinize ait tüm detaylara ulaşabilirsiniz.

 • Bildiriler 500 kelimeyi aşmayacak şekilde hazırlanmalıdır. Sistem 500 kelimenin üzerine izin vermemektedir.

 • Tüm bildiriler Bildiri Değerlendirme Komitesi tarafından elektronik ortamda değerlendirilecek olup kabul/red mektupları sonrasında sistemde bulunan mevcut e-mail adreslerinize gönderilecektir.

 • Kongre sonrasında sunumlarını ve kayıtlarını tamamlayan bildiri sahiplerinin bildirileri Kongre Bildiri Kitabında yer alacak ve web sitemiz üzerinden dijital olarak paylaşılacaktır.

 • Sözlü sunumlar Bildiri Değerlendirme Komitesi tarafından bilimsel programa ve oturumlara uygun sayılarda seçilecektir.

 • Bildiri gönderimi için son gün 13 Ocak 2022'dir.

 

​Poster Hazırlama Kuralları

 • Özetler de anlaşılır ve düzgün bir Türkçe kullanımına özen gösterilmelidir.

 • Yazı karakteri olarak Times New Roman, Arial veya Courier kullanılmalıdır.

 • Başlık, yazar isimleri ve adres bilgileri 26-40 punto, diğer bölümler için ise en az 16-18 punto kullanılarak hazırlanmalıdır.

 • Bildiri sahiplerinden sunucu yazarın kongre kaydını yaptırması gerekmektedir.

 • Kongrede asılmayan poster bildirilere, kongre sonrasında hazırlanacak olan Kongre Bildiri Kitabında yer verilmeyecektir.
   

Sözel Sunum Hazırlama Kuralları                                                  

 • Kabul edilen sözel bildiriler organizasyon komitesi tarafından belirlenen slayt şablonlarında hazırlanmalıdır.

 • Yazı karakteri olarak Times New Roman, Arial veya Courier kullanılmalıdır.

 • Başlık, yazar isimleri ve adres bilgileri yer almalıdır.

 • Sunumlar organizasyon komitesi tarafından belirlenecek gün ve saatlerde gerçekleştirilecektir.

 • Sözel sunum süreler ile ilgili detaylar kabul mektuplarında ayrıca belirtilecektir.

 • Bildiri sahiplerinden sunucu yazarın kongre kaydını yaptırması gerekmektedir.

 • Özet metinler bildiri özet kitapçığında yayınlanacaktır.

 • Kongrede sunulmayan bildirilere, kongre sonrasında hazırlanacak olan Kongre Bildiri Kitabında yer verilmeyecektir.

bottom of page